Czym jest FCE i dlaczego warto przystąpić do egzaminu?

Skrót FCE pochodzi od angielskich słów First Certificate in English. Znany jest on także pod nazwą B2 First. Jest to egzamin potwierdzający umiejętności językowe, które są wystarczające do tego, aby uczyć się i pracować posługując się wyłącznie językiem angielskim.

Z kolei egzamin, który został nazwany B2 First for Schools, czyli FCEfS, to egzamin na takim samym poziomie, co wspomniany wyżej FCE. Obydwa certyfikaty za zdane egzaminy są uznawane na całym świecie. Różnią się one pod jednym względem: B2 First for Schools charakteryzuje się materiałem, który jest dopasowany do młodzieży szkolnej – ich zainteresowań i doświadczeń.

Według Rady Europy poziom językowy reprezentowany po ukończeniu jednego z dwóch powyższych egzaminów nazywany jest średniozaawansowanym, czyli z angielskiego upper intermediate.

Dlaczego egzamin FCE się opłaca?

Zdanie egzaminu FCE jest bardzo przydatne przede wszystkim dla osób, które chcą pracować w środowisku anglojęzycznym – czy to w Polsce, czy za granicą. Certyfikat, który potwierdza zdanie egzaminu, jest uznawany przez największe marki i globalne korporacje. Wśród nich znajdują się m.in. Coca Cola czy Adidas.

Zdanie egzaminu B2 First for Schools to również idealny sposób na zdobycie wiedzy i umiejętności językowych dla osób, które myślą o zamieszkaniu za granicą z powodów rodzinnych. Zdając egzamin, zyskujesz umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku angielskim.

Grupa, dla której egzamin FCE jest bardzo pomocny, to także studenci, którzy chcą studiować na zagranicznych uczelniach. Jako że język angielski to język międzynarodowy, na wielu europejskich i światowych uczelniach są oferowane liczne kierunki, które są dostosowane do anglojęzycznych studentów.

Egzamin FCE jest uznawany przez ponad 150 szkół i uczelni wyższych w kraju oraz ponad 2 tysiące uczelni poza granicami Polski. Ponadto, umożliwia on podjęcie studiów pierwszego stopnia na wielu zagranicznych uczelniach.

Z pewnością wiele osób, które już studiuje, ucieszy się z informacji, że egzamin FCE jest na większości uczelni tożsamy z obowiązkowym kursem języka angielskiego. Posiadając certyfikat, potwierdzający zdanie tego egzaminu, będziesz zwolniony/a z zajęć języka obcego na uczelni.

Osoby, które myślą o prowadzeniu zajęć z języka angielskiego dla przedszkolaków lub uczniów szkół podstawowych (w klasach 1-3), po zdaniu egzaminu FCE i uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji pedagogicznych mogą takie lekcje prowadzić.

Co składa się na egzamin FCE?

Egzamin składa się z czterech części, do których należą: czytanie ze zrozumieniem i część gramatyczno-leksykalna, pisanie, słuchanie, a także mówienie.

Aby zdać egzamin, powinieneś/powinnaś posiadać takie umiejętności, jak zrozumienie tekstów prasowych i programów telewizyjnych, pisanie krótkich tekstów (maili, raportów…), wytłumaczenie czegoś rozmówcy oraz powinieneś/powinnaś umieć prowadzić rozmowę po angielsku.

Dla kogo jest egzamin CPE?
Jeżeli uczysz się języka angielskiego od dłuższego czasu, z pewnością wiesz, że na każdym etapie nauki...

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.